นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจ่ายเงินเยียวยานักกีฬา

iprobet168.com นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมจ่ายเงินเยียวยานักกีฬา

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกีฬาอาชีพ ครั้งที่ 3/2563 โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬา, นายณัฐวุฒิ เรืองเวส รองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาอาชีพ และ สิทธิประโยชน์ และกรรมการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ที่ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยว และ กีฬา เมื่อวันที่ 18 พ.ค. ที่ผ่านมา

สาระสำคัญ ของการประชุมครั้งนี้ คือการพิจารณา งบประมาณในการช่วยเหลือกลุ่มกีฬาอาชีพ โดยหลังจากคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาเงื่อนไข และ หลักเกณฑ์ต่างๆในการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มกีฬาอาชีพที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ได้เรียกประชุมรับฟังข้อมูลผลกระทบ ความเดือดร้อน เมื่อวันที่ 22-24 เม.ย. ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ 13 ชนิดกีฬา และ ผู้มีสิทธิ์ได้รับความช่วยเหลือ ทั้ง 5 กลุ่ม เเบ่งออกเป็น 1.นักกีฬาอาชีพ, 2.บุคลากรกีฬาอาชีพ, 3.สมาคมกีฬาอาชีพ, 4.สโมสรกีฬาอาชีพ, และ 5.ผู้จัดการแข่งขัน และ ได้ส่งรายชื่อนักกีฬา และ บุคคลากรกีฬาอาชีพที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตาม พรบ. กีฬาอาชีพ ให้กระทรวงการคลังตรวจสอบสิทธิ์ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน เรียบร้อยแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบประมาณ ให้ความช่วยเหลือ เยียวยา กลุ่มกีฬาอาชีพ จำนวนทั้งสิ้น 182,200,000 บาท โดย อนุมัติปรับแผนงบประมาณ ประจำปี จำนวน 75,592,584 บาท และ เห็นชอบเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 106,607,416 บาท ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ ปรับปรุงคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เพื่อให้เกิดความคล่องตัว ในการดำเนินงาน จาก 8 คณะ เหลือ 4 คณะ ดังนี้

1.คณะอนุกรรมการกฎหมายกีฬาอาชีพ, 2.คณะอนุกรรมการนโยบายส่งเสริมและพัฒนากีฬาอาชีพ, 3.คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อพิจารณาให้การคุ้มครอง การช่วยเหลือ การส่งเสริม และ การสนับสนุนกีฬาอาชีพ และ 4.คณะอนุกรรมการกำกับ ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานกีฬาอาชีพ

ทั้งนี้ในเวลา 15.00 น. วันเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการกีฬามวย ครั้งที่ 3/2563 พิจารณาอนุมัติงบประมาณช่วยเหลือ เยียวยา บุคคลในวงการกีฬามวยที่ลงขึ้นทะเบียนต่อสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย ทั้ง 7 กลุ่ม ได้แก่ 1.นักมวย อายุ 15-17 ปี และนักมวย 18 ปีขึ้นไป, 2.ผู้ฝึกสอน, 3.ผู้ตัดสิน, 4.หัวหน้าค่ายมวย, 5.ผู้จัดการนักมวย, 6.ผู้จัดรายการแข่งขัน และ 7.นายสนามมวย

ทั้งนี้ที่ประชุมอนุมัติกรอบวงเงินทั้งสิ้น จำนวน 79,150,000 บาท โดยอนุมัติปรับแผนงบประมาณประจำปี จำนวน 25,642,000 บาท และเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ อีกจำนวน 53,508,000 บาท ต่อไป ทั้งนี้ในการเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามคุณสมบัติที่กำหนดตามระเบียบให้ความช่วยเหลือ

นายพิพัฒน์ เปิดเผยหลังการประชุมว่า ในวันนี้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องช่วยเหลือเยียวยาบุคลากรกีฬาอาชีพ โดยเอาเงินส่วนที่ กกท. มีอยู่แล้ว ประมาณ 75 ล้านบาทเศษ และจะขอจากกองทุนอีก 106 ล้านบาทเศษ รวมเป็นเงิน 182 ล้านบาท ซึ่งเป็นการเยียวยาขั้นต้น

“ส่วนที่เป็นการเยียวยาสมาคมต่างๆ ทางกระทรวงจะนำเรื่องเสนอในการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ เพื่อจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคราวต่อไป ในส่วนของสมาคม สโมสร เราจะช่วยเหลือสมาคมละ 500,000 บาท ซึ่งมีจำนวน 110 สโมสร รวมเป็นเงิน 55 ล้านบาท ซึ่งทางกระทรวงจะนำเรื่องเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อขอเงินจากกองทุนฯ”

 

————————————————————————

สมัคร โปรโมชั้นภายในเดือนนี้ รับโบนัสร้อนแรง แอดเลย ที่ line: @iprobet168